mércores, 10 de febreiro de 2016

As luces ao noroeste da noite doutros tempos: *Gúmer ou a trata de persoas I [^]...............................................................Apuntes astrodaguerrantes: A árbore do afogado


Sixto Rodríguez : Rich Folks' Hoax 

Istorias  arredor  de  ªLámbica I

[Eiquí en castelán]

Tuda realidad parte dun mito ca desdibuxad:D´

*Sindo que vivía na baixada á igrexa de Lavadores era un tipo estraño, máis polo escaso que polo seu físico. Todo o mundo conhecía o seu costume astroso e selleiro que por herdo familiar dedicou, mentras os sesenta e setenta, ao tráfico de persoas dende África. Negreiro dicían algúns; outros, simplesmente tratante, ou chalán,  de escravos que co seu escuro e vello furgón Mercés ficábao cada día naquela praia agardando a que amencese chea de corpos exhaustos pra recollelos e levalos...fedorentos e extravagantes anos que lle reportaron suculentos bens ata que unha vez ocorreu iso mesmo. Unha tempestade de area sepultouno, furgón incluído. Xace, segundo as peores linguas, baixo unha medonha de toneladas de cando aquela infernal galerna truncou as súas expectativas de facer carreira en vida. 

Endexamais familiar algún depositou chores na súa lembranza. O ¨lúar actualmente, frecuentado por adictos e políticos de tudo tipo, delata a súa presenza por algúns botellos e refugos que afunden cada noite de borrascas e bebedeiras; logo, a resaca marinha limpa calquera rastro perdido. 

Remate acronoxéstico:
Hai mundos paralelos que mergullan os seus escrúpulos en réditos de home ra e invisten todo canto posúen pra mercar a outros co obxecto de cousificarlos. 

As autoridades locais aconselladas por antropólogos e expertos buzos xamais tocaron a duna e coutárona cunha cerca de fino e desconcertante arame.d:D´
Skip James: Hard Time Killin' Floor Blues[ ¨Polo inhóspito]